Wanneer ik klik op de knop Screen Mirroring, krijg ik geen pop-up om Mirror naar TV te selecteren

Klik niet op ‘Screen Mirroring’ in het Bedieningspaneel, maar druk op de knop Schermopname. Dat is een andere knop. Wanneer je er op drukt, verschijnt ‘Mirror naar TV’ en kun je beginnen met het uitzenden van je scherm naar je TV.